Healthcare

Think Healthcare division var tidigare ett vårdbolag och har bla under många år drivit vårdcentral i Göteborg. Nuvarande inriktning är friskvård och hälsa med sportkliniken i Livigno som plattform dit vi välkomnar såväl elit som motionär. Här kan vi bla erbjuda skräddarsydda träningsupplägg inom ramen för Auklandmetoden.no och tester i samverkan med SOK och längdlandslagets MD, Per Andersson.