Security

Think Security division levererar i samverkan med partners inom säkerhetssektorn kompletta lösningar inom framförallt person / familjeskydd samt event.
Vi genomför efter kundens behov säkerhets och hotbildsanalyser, utför bakgrundskontroller samt tillsätter ordningsvakter och säkerhetspersonal.